ZAKO pro klasické zdění. Rozlišení dle šířky ostění a šířky průchodu

Panty zárubní - seřizovatelné

Varianta s těsněním PVC

Klasické zdění